Πολιτική Εμπιστευτικότητας

Οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες παρέχετε σε αυτό τον Ιστότοπο, από τις οποίες μπορεί να ταυτοποιηθείτε, αποθηκεύονται με ασφάλεια και εμπιστευτικότητα και τυγχάνουν επεξεργασίας με δίκαιο και νόμιμο τρόπο, σε συμμόρφωση με την Πολιτική Εμπιστευτικότητάς μας και το Άρθρο 13/14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Ο Ιστότοπος αυτός λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία ενάντια σε μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της κρυπτογράφησης των πληροφοριών σας βάσει των προτύπων που εφαρμόζονται στη βιομηχανία.

Κατά την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο, ενδέχεται να συλλέγουμε συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για σκοπούς παράδοσης των αγαθών σας. Ο Ιστότοπος αυτός διατηρεί τις πληροφορίες σας μόνο για όσο χρόνο χρειάζεται για την επεξεργασία της παραγγελίας σας, για επεξεργασία των όποιων αποζημιώσεων μπορεί να εφαρμόζονται και για να απαντήσει σε οποιαδήποτε παράπονα/ανατροφοδότηση ή για να σας παρέχει προωθητικές πληροφορίες στις οποίες έχετε εγγραφεί.

Όταν εγγράφετε τα στοιχεία σας στον Ιστότοπο, έχετε την επιλογή να εγγραφείτε σε μελλοντικές προωθήσεις και ειδικές προσφορές. Μπορείτε να ξεγραφτείτε από αυτές οποιαδήποτε στιγμή στέλνοντας ένα email στον Ιδιοκτήτη.

Ο Ιστότοπος αυτός δεν θα μεταφέρει τις πληροφορίες σας έξω από την Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (“ΕΟΧ“), εκτός αν είστε χρήστης που βρίσκεται εκτός του ΕΟΧ, οπότε ενδέχεται να χρειαστεί να μεταφέρει τις πληροφορίες σας για να σας παραδώσει αγαθά, να επεξεργαστεί πληρωμή/αποζημιώσεις ή να σας στείλει προωθητικό υλικό στο οποίο έχετε εγγραφεί.

Ο Ιστότοπος μπορεί να αναγνωρίζει προηγούμενους χρήστες με τη χρήση cookie. Τα cookie εξατομικεύουν τις επισκέψεις σας στον Ιστότοπο για να ικανοποιήσουν τις προσωπικές σας προτιμήσεις. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookie τροποποιώντας τις ρυθμίσεις Διαδικτύου σας.

Παρέχοντας τις πληροφορίες σας στον Ιστότοπο αποδέχεστε τα ρίσκα που σχετίζονται με το Διαδίκτυο και δίνετε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία των πληροφοριών σας από τον Ιστότοπο σε συμμόρφωση με αυτή την Πολιτική και δεν θα αποδώσετε ευθύνη σε κανένα μέλος του Ιστότοπου για τυχόν απώλεια των πληροφοριών σας, εκτός σε περίπτωση που αθετήσει το καθήκον του να φροντίζει για εσάς.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα, τους λόγους και τα μέρη με τα οποία διαμοιράζονται τα Δεδομένα, ή αυτή την Πολιτική Εμπιστευτικότητας γενικά, επικοινωνήστε με τον Ιδιοκτήτη.


Ιδιοκτήτης και Χειριστής Δεδομένων

„ProsforaMIX“ LTD,
Manastirski Livadi Zapad, ulitsa Byalo pole 17, 1618 Sofia, Bulgaria 

Email επικοινωνίας με τον ιδιοκτήτη: [email protected]


Τύποι και χρήση των δεδομένων που συλλέγονται

Τα Προσωπικά Δεδομένα μπορεί να παρέχονται ελεύθερα από το Χρήστη, ή σε περίπτωση Δεδομένων Χρήσης, να συλλέγονται αυτόματα όταν γίνεται χρήση αυτού του Ιστότοπου. Όλα τα Δεδομένα που απαιτούνται από αυτό τον Ιστότοπο είναι υποχρεωτικά, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, και αποτυχία παροχής των Δεδομένων αυτών ενδέχεται να καταστήσει ανέφικτο για τον Ιστότοπο να παρέχει τις υπηρεσίες του. Σε περιπτώσεις όπου ο Ιστότοπος αυτός δηλώνει ρητά πως κάποια Δεδομένα δεν είναι υποχρεωτικά, οι Χρήστες έχουν την ευχέρεια της επιλογής να μην παρέχουν αυτά τα Δεδομένα χωρίς συνέπειες στη διαθεσιμότητα ή λειτουργικότητα της Υπηρεσίας.
Χρήστες που δεν είναι βέβαιοι σχετικά με το ποια Προσωπικά Δεδομένα είναι υποχρεωτικά είναι ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσουν με τον Ιδιοκτήτη.
Οποιαδήποτε χρήση Cookie – ή οποιονδήποτε άλλων εργαλείων παρακολούθησης – από αυτό τον Ιστότοπο, ή από τους ιδιοκτήτες υπηρεσιών τρίτων μερών που χρησιμοποιεί ο Ιστότοπος αυτός, εξυπηρετεί τον σκοπό παροχής της Υπηρεσίας που χρειάζεται ο Χρήστης, πέρα από οποιοδήποτε άλλο σκοπό περιγράφεται στο παρόν έγγραφο και στην Πολιτική Cookie, εάν εφαρμόζεται.

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένων τρίτων μερών αποκτήσουν πρόσβαση, δημοσιευθούν ή διαμοιραστούν μέσω αυτού του Ιστότοπου, και επιβεβαιώνουν ότι έχουν τη συγκατάβαση του τρίτου μέρους για να παρέχουν τα Δεδομένα στον Ιδιοκτήτη.

Οι τύποι δεδομένων που συλλέγονται είναι οι ακόλουθοι: Όνομα και Επίθετο, Αριθμός Τηλεφώνου, Πλήρης Διεύθυνση (Πόλη, Ταχ. Κώδικας, Δρόμος, Διοικητική Περιοχή) και E-mail. Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται από τον Ιστότοπο για να παρέχει τις υπηρεσίες του, όπως επεξεργασία της παραγγελίας σας, επεξεργασία τυχόν αποζημιώσεων, όπου εφαρμόζονται, και ανταπόκριση στα όποια παράπονα/ανατροφοδότηση ή να σας παρέχει με προωθητικό υλικό στο οποίο έχετε εγγραφεί.

Τα Δεδομένα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τους ακόλουθους σκοπούς:

Σκοποί Μάρκετινγκ ή Προωθητικοί Σκοποί με E-mail, SMS, Viber και άλλους παρόμοιους πάροχους δυνατότητας συνομιλίας, Επαναληπτικό Μάρκετινγκ και Στόχευση Συμπεριφοράς, Απευθείας Αποστολή E-Mail και άλλες Προωθήσεις.

Επικοινωνία με τον Χρήστη τηλεφωνικώς και ταχυδρομικώς με σκοπό την επαλήθευση δεδομένων, παράδοση αγαθών, αιτήματα για πληροφορίες, προσφορές τιμών, αιτήματα, εγγύηση και επιστροφές.

Σκοπούς Ανάλυσης που διεκπεραιώνονται από λογισμικά ανάλυσης που χρησιμοποιεί ο Ιστότοπος αυτός για να αναλύσει δεδομένα, επιτρέπουν στον Ιδιοκτήτη να παρακολουθεί και να αναλύει τη διαδικτυακή κίνηση, να παρακολουθεί τη συμπεριφορά των Χρηστών, να παρακολουθεί και να εξετάζει τη χρήση του Ιστότοπου αυτού και να ετοιμάζει εκθέσεις για τις δραστηριότητές του.

Τρόπος και τοποθεσία επεξεργασίας των Δεδομένων

Μέθοδοι επεξεργασίας

Ο Ιδιοκτήτης λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψει τη μη-εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση ή μη-εξουσιοδοτημένη καταστροφή των Δεδομένων.
Η επεξεργασία Δεδομένων διεκπεραιώνεται με τη χρήση υπολογιστών ή/και εργαλεία πληροφορικής, ακολουθώντας οργανωτικές διαδικασίες και τρόπους που σχετίζονται αυστηρά με τους σκοπούς που υποδεικνύονται. Σε κάποιες περιπτώσεις, επιπρόσθετα από τον Ιδιοκτήτη, τα Δεδομένα μπορεί να είναι διαθέσιμα σε συγκεκριμένους τύπους ατόμων σε υπεύθυνα πόστα, τα οποία συμμετέχουν στη λειτουργία του Ιστότοπου αυτού (διαχείριση, πωλήσεις, μάρκετινγκ, νομικά, διαχείριση συστήματος), ή εξωτερικά μέρη (όπως τρίτα μέρη παροχής τεχνικής υποστήριξης, μεταφορείς ταχυδρομείου, πάροχους υπηρεσιών φιλοξενίας ιστοσελίδων, εταιρείες πληροφορικής, πρακτορεία τηλεπικοινωνιών) που ορίζονται από τον Ιδιοκτήτη ως Επεξεργαστές Δεδομένων, εάν χρειάζεται. Η ενημερωμένη λίστα αυτών των μερών μπορεί να ζητηθεί από τον Ιδιοκτήτη ανά πάσα στιγμή.

Νομική βάση για επεξεργασία

Ο Ιδιοκτήτης μπορεί να επεξεργαστεί Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν Χρήστες όταν εφαρμόζεται ένα από τα πιο κάτω:

 • Οι Χρήστες έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για ένα ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς. Σημείωση: Βάσει κάποιων νομοθεσιών, ο Ιδιοκτήτης μπορεί να επιτρέπεται να επεξεργαστεί Προσωπικά Δεδομένα ωσότου ο Χρήστης φέρει ένσταση σε τέτοια επεξεργασία (“εξαίρεση”), χωρίς να χρειάζεται η συγκατάθεση ή οποιαδήποτε άλλη από τις ακόλουθες νομικές βάσεις. Παρόλα αυτά, κάτι τέτοιο δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων υπόκειται στον Ευρωπαϊκό νόμο προστασίας δεδομένων,
 • η παροχή Δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας συμφωνίας με το Χρήστη ή/και για οποιεσδήποτε προσυμβατικές υποχρεώσεις του,
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για συμμόρφωση με κάποια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται ο Ιδιοκτήτης,
 • η επεξεργασία σχετίζεται με μια εργασία που εκτελείται για το κοινό συμφέρον ή την εξάσκηση μιας επίσημης εξουσίας που ανήκει στον Ιδιοκτήτη,
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς του έννομου συμφέροντος που επιδιώκει ο Ιδιοκτήτης ή ένα τρίτο μέρος.

Σε κάθε περίπτωση, ο Ιδιοκτήτης ευχαρίστως θα βοηθήσει να διευκρινιστεί η νομική βάση που εφαρμόζεται για την επεξεργασία, και συγκεκριμένα κατά πόσο η παροχή Προσωπικών Δεδομένων αφορά νομικές ή συμβατικές υποχρεώσεις, ή κάποια απαίτηση που είναι αναγκαία για τη σύναψη ενός συμβολαίου.

Τοποθεσία

Τα Δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας στα γραφεία όπου λειτουργεί ο Ιδιοκτήτης και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος όπου βρίσκονται τα μέρη που συμμετέχουν στην επεξεργασία.

Αναλόγως της τοποθεσίας του Χρήστη, οι μεταφορές δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνουν μεταφορά των Δεδομένων Χρήστη σε άλλη χώρα από τη δική τους. Για να μάθετε περισσότερα για την τοποθεσία επεξεργασίας τέτοιων Δεδομένων που μεταφέρονται, οι Χρήστες μπορούν να ελέγξουν την ενότητα που περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων.

Οι Χρήστες δικαιούνται επίσης να μάθουν για τη νομική βάση της μεταφοράς Δεδομένων σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή σε οποιοδήποτε διεθνή οργανισμό που διέπεται από δημόσιο διεθνές δίκαιο ή που ρυθμίζεται από δυο ή περισσότερες χώρες, όπως τον ΟΗΕ, καθώς και για τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται από τον Ιδιοκτήτη για να προστατεύσει τα Δεδομένα τους.

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε τέτοια μεταφορά λάβει μέρος, οι Χρήστες μπορούν να μάθουν περισσότερα ελέγχοντας τις σχετικές ενότητες αυτού του εγγράφου ή ζητώντας πληροφορίες από τον Ιδιοκτήτη χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που παρέχονται στην ενότητα επικοινωνίας.

Χρόνος διατήρησης

Τα Προσωπικά Δεδομένα θα τυγχάνουν επεξεργασίας και θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν.

Ως εκ τούτου:

 • Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται για σκοπούς που σχετίζονται με την εκτέλεση ενός συμβολαίου μεταξύ του Ιδιοκτήτη και του Χρήστη θα διατηρούνται ωσότου το σχετικό συμβόλαιο έχει εκτελεσθεί εξολοκλήρου.
 • Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται για σκοπούς έννομων συμφερόντων του Ιδιοκτήτη θα διατηρούνται όσο χρειάζεται για να ικανοποιηθούν οι σχετικοί σκοποί. Οι Χρήστες μπορούν να βρουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από τον Ιδιοκτήτη εντός των σχετικών ενοτήτων του εγγράφου αυτού, ή επικοινωνώντας με τον Ιδιοκτήτη.

Ενδέχεται να επιτραπεί στον Ιδιοκτήτη να διατηρήσει τα Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στις περιπτώσεις όπου ο Χρήστης έδωσε τη συγκατάβασή του για τέτοιου είδους επεξεργασία, δεδομένου ότι η σχετική συγκατάβαση δεν έχει αποσυρθεί. Επιπλέον, ο Ιδιοκτήτης μπορεί να υποχρεούται να διατηρεί Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε όποιες περιπτώσεις απαιτείται για την εκτέλεση μιας νομικής υποχρέωσης ή της εντολής κάποιας αρχής.

Αφού λήξει η περίοδος διατήρησης, τα Προσωπικά Δεδομένα θα διαγράφονται. Συνεπώς, το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων δεν μπορεί να εφαρμοστεί μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης.

Τα δικαιώματα των Χρηστών

Οι Χρήστες μπορούν να ασκήσουν συγκεκριμένα δικαιώματα σχετικά με τα Δεδομένα τους που τυγχάνουν επεξεργασίας από τον Ιδιοκτήτη.

Συγκεκριμένα, οι Χρήστες έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους οποιαδήποτε στιγμή.Οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν τη συγκατάθεση σε περίπτωση που προηγουμένως έχουν δώσει συγκατάθεση για επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων. Οι Χρήστες μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους αποστέλλοντας email στον Ιδιοκτήτη. ([email protected])
 • Να προβάλουν ένσταση στην επεξεργασία των Δεδομένων τους.Οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα να προβάλουν ένσταση στην επεξεργασία των Δεδομένων τους εάν η επεξεργασία γίνεται επί άλλης βάσης εκτός από συγκατάθεση. Περισσότερα στοιχεία παρέχονται στην πιο κάτω ενότητα που είναι αφιερωμένη στο θέμα αυτό. Οι Χρήστες μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους αποστέλλοντας email στον Ιδιοκτήτη. ([email protected])
 • Να αποκτήσουν πρόσβαση στα Δεδομένα τους.Οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα να μάθουν κατά πόσο τα Δεδομένα τους τυγχάνουν επεξεργασίας από τον Ιδιοκτήτη, να τους αποκαλυφθούν συγκεκριμένες απόψεις της επεξεργασίας και να αποκτήσουν ένα αντίγραφο των Δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία. Οι Χρήστες μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους αποστέλλοντας email στον Ιδιοκτήτη. ([email protected])
 • Να επαληθεύσουν και να ζητήσουν διόρθωση.Οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα να επαληθεύσουν την ακρίβεια των Δεδομένων τους και να ζητήσουν όπως αυτά ενημερωθούν ή διορθωθούν. Οι Χρήστες μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους αποστέλλοντας email στον Ιδιοκτήτη. ([email protected])
 • Να περιορίσουν την επεξεργασία των Δεδομένων τους.Οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα, κάτω από ορισμένες συνθήκες, να περιορίσουν την επεξεργασία των Δεδομένων τους. Σε τέτοια περίπτωση, ο Ιδιοκτήτης δεν θα επεξεργαστεί τα Δεδομένα τους για άλλο σκοπό εκτός από το να τα αποθηκεύσει. Οι Χρήστες μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους αποστέλλοντας email στον Ιδιοκτήτη. ([email protected])
 • Να σβηστούν, ή άλλως αφαιρεθούν τα Προσωπικά τους Δεδομένα.Οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα, κάτω από ορισμένες συνθήκες, να πετύχουν διαγραφή των Δεδομένων τους από τον Ιδιοκτήτη. Οι Χρήστες μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους αποστέλλοντας email στον Ιδιοκτήτη. ([email protected])
 • Να λάβουν τα Δεδομένα τους και αυτά να μεταφερθούν σε άλλο χειριστή.Οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα να λάβουν τα Δεδομένα τους σε μια δομημένη, κοινή μορφή αρχείου, αναγνώσιμη από μηχανή και, αν είναι τεχνικά εφικτό, να τους αποσταλεί σε άλλο χειριστή χωρίς οποιοδήποτε κώλυμα. Αυτή η πρόνοια εφαρμόζεται νοουμένου ότι τα Δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας με αυτόματα μέσα και πως η επεξεργασία είναι βάσει συγκατάθεσης του Χρήστη, σε ένα συμβόλαιο στο οποίο λαμβάνει μέρος ο Χρήστης, ή για προσυμβατικές υποχρεώσεις αυτού.
 • Να καταχωρήσουν ένα παράπονο.Οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα να καταχωρήσουν ένα αίτημα στην αρμόδιά τους αρχή προστασίας δεδομένων.

Λεπτομέρειες σχετικά με το δικαίωμα ένστασης σε επεξεργασία

Εκεί όπου τα Προσωπικά Δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας για λόγους δημοσίου συμφέροντος, κατά την άσκηση μιας επίσημης εξουσίας που ανήκει στον Ιδιοκτήτη, ή για σκοπούς διεκδίκησης του έννομου συμφέροντος από τον Ιδιοκτήτη, οι Χρήστες μπορούν να υποβάλουν ένσταση σε τέτοια επεξεργασία παρέχοντας το υπόβαθρο που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη κατάσταση για να δικαιολογήσουν την ένσταση.

Οι Χρήστες πρέπει να γνωρίζουν ότι, παρόλα αυτά, σε περίπτωση που τα Προσωπικά τους Δεδομένα τύχουν επεξεργασίας για σκοπό άμεσου μάρκετινγκ, μπορούν να υποβάλουν ένσταση στην επεξεργασία οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να παρέχουν καμία δικαιολογία. Για να μάθουν κατά πόσο ο Ιδιοκτήτης επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, οι Χρήστες μπορούν να ανατρέξουν στις σχετικές ενότητες αυτού του εγγράφου.

Πώς να εξασκήσετε τα δικαιώματα αυτά

Οποιαδήποτε αιτήματα για άσκηση των δικαιωμάτων του Χρήστη μπορούν να απευθύνονται στον Ιδιοκτήτη μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται στο έγγραφο αυτό. Τα αιτήματα αυτά μπορούν να εκτελεσθούν χωρίς χρέωση και θα επιλαμβάνονται από τον Ιδιοκτήτη το συντομότερο δυνατό, σε κάθε περίπτωση σε λιγότερο από ένα μήνα.

Πολιτική Cookie

Αυτός ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί Cookie.

Τα Cookie αποτελούν κομμάτια κώδικα που εγκαθίσταται στο πρόγραμμα περιήγησης και τα οποία βοηθούν τον Ιδιοκτήτη να παρέχει την Υπηρεσία σύμφωνα με τους σκοπούς που περιγράφονται. Μερικοί από τους σκοπούς για τους οποίους εγκαθίστανται τα Cookie ενδέχεται να απαιτούν και την συγκατάθεση του Χρήστη.

Όπου η εγκατάσταση Cookie γίνεται βάσει συγκατάθεσης, τέτοια συγκατάθεση μπορεί να αποσυρθεί ελεύθερα οποιαδήποτε στιγμή ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στο έγγραφο αυτό.

Τεχνικά Cookie και Cookie που εξυπηρετούν σκοπούς συγκεντρωτικών στατιστικών

Δραστηριότητα που απαιτούνται αυστηρά για τη λειτουργία της Υπηρεσίας

Ο Ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί Cookie για να αποθηκεύσει τη συνεδρία του Χρήστη και να φέρει εις πέρας άλλες δραστηριότητες που απαιτούνται αυστηρά για τη λειτουργία του Ιστότοπου αυτού, για παράδειγμα σε σχέση με την κατανομή της διαδικτυακής κυκλοφορίας.

Δραστηριότητα που αφορά την αποθήκευση προτιμήσεων, βελτιστοποίηση και στατιστικά

Ο Ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί Cookie για να αποθηκεύσει προτιμήσεις του προγράμματος περιήγησης για βελτιστοποίηση της εμπειρίας περιήγησης του Χρήστη. Ανάμεσα σε αυτά τα Cookies περιλαμβάνονται για παράδειγμα αυτά που χρησιμοποιούνται για καθορισμό των προτιμήσεων σε γλώσσα και νόμισμα και για τη διαχείριση στατιστικών πρώτου μέρους που τυγχάνουν χειρισμού απευθείας από τον Ιδιοκτήτη του ιστοτόπου.

Πώς να προμηθεύσετε ή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας στην εγκατάσταση Cookie

Επιπρόσθετα από όσα καθορίζονται σε αυτό το έγγραφο, ο Χρήστης μπορεί να διαχειριστεί τις προτιμήσεις του για Cookie απευθείας από το δικό τους πρόγραμμα περιήγησης και να αποτρέψουν – για παράδειγμα – τρίτα μέρη από το να εγκαθιστούν Cookie.
Μέσω των προτιμήσεων του προγράμματος περιήγησης είναι επίσης εφικτό να γίνει διαγραφή των Cookie που εγκαταστάθηκαν στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένου Cookie που ενδέχεται να αποθήκευσαν την αρχική συγκατάθεση για εγκατάσταση Cookie από αυτό τον ιστότοπο.
Οι Χρήστες μπορούν, για παράδειγμα, να βρουν πληροφορίες για το πώς να διαχειριστούν τα Cookie στα πιο συνηθισμένα προγράμματα περιήγησης στις ακόλουθες διευθύνσεις: Google ChromeMozilla FirefoxApple Safari και Microsoft Internet Explorer.

Όσον αφορά τα Cookie που εγκαθίστανται από τρίτα μέρη, οι Χρήστες μπορούν να διαχειριστούν τις προτιμήσεις τους και να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους κάνοντας κλικ στον σχετικό σύνδεσμο εξαίρεσης (εάν παρέχεται), ή χρησιμοποιώντας τα μέσα που παρέχονται στην πολιτική εμπιστευτικότητας του τρίτου μέρους, ή επικοινωνώντας με το τρίτο μέρος.

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, ο Ιδιοκτήτης πληροφορεί ότι οι Χρήστες μπορούν να ακολουθήσουν τις οδηγίες που παρέχονται στους ακόλουθους συνδέσμους με πρωτοβουλίες των EDAA (ΕΕ), το Network Advertising Initiative (ΗΠΑ) και το Digital Advertising Alliance (ΗΠΑ), DAAC (Καναδάς), DDAI (Ιαπωνία) ή άλλες παρόμοιες υπηρεσίες. Τέτοιες πρωτοβουλίες επιτρέπουν στους Χρήστες να επιλέγουν τις προτιμήσεις τους σε παρακολούθηση για τα περισσότερα εργαλεία διαφήμισης. Ο Ιδιοκτήτης συνεπώς συστήνει στους Χρήστες όπως χρησιμοποιούν αυτούς τους πόρους επιπρόσθετα από τις πληροφορίες που παρέχονται στο έγγραφο αυτό.

Ιδιοκτήτης και Χειριστής Δεδομένων

„ProsforaMIX“ LTD,
Manastirski Livadi Zapad, ulitsa Byalo pole 17, 1618 Sofia, Bulgaria 

Email επικοινωνίας με τον ιδιοκτήτη: [email protected]


Καθώς η εγκατάσταση Cookie και άλλων συστημάτων παρακολούθησης από τρίτα μέρη μέσω των υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται από αυτό τον Ιστότοπο είναι εκτός του τεχνικού ελέγχου του Ιδιοκτήτη, οποιεσδήποτε ρητές αναφορές σε Cookie και συστήματα παρακολούθησης τα οποία εγκαθίστανται από τρίτα μέρη πρέπει να εκλαμβάνονται ως ενδεικτικές. Για πρόσβαση σε ολοκληρωμένη πληροφόρηση, παρακαλούμε τον Χρήστη όπως απευθυνθεί στην πολιτική εμπιστευτικότητας των υπηρεσιών του αντίστοιχου τρίτου μέρους που παρατίθεται σε αυτό το έγγραφο.

Δεδομένης της αντικειμενικής δυσκολίας που περιβάλλει τις τεχνολογίες ταυτοποίησης βάσει των Cookie, οι Χρήστες παροτρύνονται όπως επικοινωνήσουν με τον Ιδιοκτήτη σε περίπτωση που επιθυμούν να λάβουν περεταίρω πληροφορίες σχετικά με τη χρήση Cookie από αυτό τον Ιστότοπο.

Επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία Δεδομένων

Νομική δράση

Τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από τον Ιδιοκτήτη για νομικούς σκοπούς σε Δικαστήριο ή κατά τα στάδια που οδηγούν σε πιθανή νομική δράση η οποία να προκύπτει λόγω ακατάλληλης χρήσης αυτού του Ιστοτόπου ή των σχετιζόμενων Υπηρεσιών.
Ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι ενήμερος πως ο Ιδιοκτήτης ενδέχεται να υποχρεούται να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα εάν του ζητηθεί από δημόσιες αρχές.

Επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη

Επιπρόσθετα από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την πολιτική εμπιστευτικότητας, ο Ιστότοπος αυτός ενδέχεται να παρέχει στον Χρήστη επιπρόσθετες και συναφείς πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες Υπηρεσίες ή τη συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων μετά από αίτημα.

Αρχείο καταγραφής συστήματος και συντήρηση

Για σκοπούς λειτουργίας και συντήρησης, ο Ιστότοπος αυτός καθώς και οποιεσδήποτε υπηρεσίες τρίτων, ενδέχεται να συλλέγουν αρχεία τα οποία καταγράφουν την αλληλεπίδραση με αυτό τον Ιστότοπο (Αρχεία καταγραφής συστήματος) και να χρησιμοποιούν άλλα Προσωπικά Δεδομένα (όπως Διεύθυνση IP) για το σκοπό αυτό.

Πληροφορίες που δεν περιέχονται σε αυτή την πολιτική

Περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τη συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων δύναται να ζητηθούν από τον Ιδιοκτήτη οποιαδήποτε στιγμή. Παρακαλούμε δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στην αρχή του εγγράφου αυτού.

Πώς γίνεται χειρισμός των αιτημάτων “Μη Παρακολούθησης”

Ο Ιστότοπος αυτός δεν υποστηρίζει αιτήματα “Μη Παρακολούθησης”.
Για να εξακριβώσετε κατά πόσο οποιεσδήποτε από τις υπηρεσίες τρίτων που χρησιμοποιεί τιμούν τα αιτήματα “Μη Παρακολούθησης”, παρακαλούμε διαβάστε τις δικές τους πολιτικές εμπιστευτικότητας.

Αλλαγές σε αυτή την πολιτική εμπιστευτικότητας

Ο Ιδιοκτήτης διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε αυτή την πολιτική εμπιστευτικότητας οποιαδήποτε στιγμή ειδοποιώντας τους Χρήστες εντός αυτής της σελίδας και ενδεχομένως και εντός αυτού του Ιστότοπου ή/και – όσο είναι τεχνικά και νομικά εφικτό – αποστέλλοντας μια ειδοποίηση στους Χρήστες μέσω των όποιων στοιχείων επικοινωνίας είναι διαθέσιμα στον Ιδιοκτήτη. Συστήνεται ανεπιφύλακτα όπως γίνεται συχνός έλεγχος αυτής τη σελίδας και αναφορά στην ημερομηνία τελευταίας αλλαγής που αναγράφεται στο τέλος.

Σε περίπτωση που οι αλλαγές επηρεάζουν τις διαδικασίες επεξεργασίας που εκτελούνται στη βάση συγκατάθεσης του Χρήστη, ο Ιδιοκτήτης θα προμηθεύεται μια νέα συγκατάθεση από το Χρήστη, όπου αυτό απαιτείται.

Ορισμοί και νομικές αναφορές

Προσωπικά Δεδομένα (ή Δεδομένα)

Οποιεσδήποτε πληροφορίες οι οποίες άμεσα, έμμεσα ή σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες — συμπεριλαμβανομένου ενός αριθμού προσωπικής ταυτοποίησης— επιτρέπουν την ταυτοποίηση ή ταυτοποιησιµότητα ενός φυσικού προσώπου.

Δεδομένα Χρήσης

Γίνεται αυτόματα συλλογή πληροφοριών μέσω αυτού του Ιστότοπου (ή υπηρεσίες τρίτων μερών που αξιοποιούνται από αυτό τον Ιστότοπο), οι οποίες μπορεί να συμπεριλαμβάνουν: τις διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέα των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από τους Χρήστες που χρησιμοποιούν αυτό τον Ιστότοπο, τις διευθύνσεις URI (Uniform Resource Identifier), τον χρόνο του αιτήματος, τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για υποβολή του αιτήματος στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που λαμβάνεται ως απάντηση, τον αριθμητικό κωδικό που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης του διακομιστή (επιτυχής έκβαση, σφάλμα κτλ.), τη χώρα προέλευσης, τα χαρακτηριστικά του προγράμματος περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται από τον Χρήστη, τα διάφορα χρονικά στοιχεία κάθε επίσκεψης (π.χ. τον χρόνο που ξόδεψε σε κάθε σελίδα μέσα στην Εφαρμογή) και τα στοιχεία που αφορούν τη διαδρομή που ακολούθησε μέσα στην Εφαρμογή με ειδική αναφορά στη σειρά επίσκεψης των σελίδων και άλλες παραμέτρους σχετικά με το λειτουργικό σύστημα της συσκευής ή/και το περιβάλλον πληροφορικής του Χρήστη.

Χρήστης

Το άτομο που χρησιμοποιεί αυτό τον Ιστότοπο, το οποίο συμπίπτει με το Υποκείμενο των Δεδομένων, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά.

Υποκείμενο των Δεδομένων

Το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα Προσωπικά Δεδομένα.

Επεξεργαστής Δεδομένων (ή Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων)

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, πρακτορείο ή άλλο σώμα το οποίο επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα εκ μέρους του Διαχειριστή, όπως περιγράφεται σε αυτή την πολιτική εμπιστευτικότητας.

Διαχειριστής Δεδομένων (ή Ιδιοκτήτης)

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, πρακτορείο ή άλλο σώμα το οποίο, μόνο ή σε συνεργασία με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και μέσα της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ασφαλείας που αφορούν τη λειτουργία και χρήση αυτού του Ιστότοπου. Ο Διαχειριστής Δεδομένων είναι ο Ιδιοκτήτης αυτού του Ιστότοπου, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά.

Αυτός ο Ιστότοπος (ή αυτή η Εφαρμογή)

Τα μέσα με τα οποία συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη.

Υπηρεσία

Η υπηρεσία που παρέχεται από αυτό τον Ιστότοπο όπως περιγράφεται στους σχετικούς όρους (εάν είναι διαθέσιμοι) και σε αυτό τον ιστότοπο/εφαρμογή.

Ευρωπαϊκή Ένωση (ή ΕΕ)

Όλες οι αναφορές εντός αυτού του εγγράφου στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνουν όλα τα υφιστάμενα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά.

Νομικές πληροφορίες

Αυτή η δήλωση εμπιστευτικότητας έχει προετοιμαστεί βάσει των διατάξεων πολλαπλών νομοθεσιών, συμπεριλαμβανομένου του Άρθρου 13/14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Αυτή η πολιτική εμπιστευτικότητας αφορά αποκλειστικά αυτό τον Ιστότοπο, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά εντός αυτού του εγγράφου.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Μαΐου, 2018